“ยื่นภาษี”เมื่อมีรายได้จาก”คริปโตเคอร์เรนซี”สรุปวิธียื่นออนไลน์ที่นี่

“ยื่นภาษี”ปี 2565 เงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้หรือมีกำไรจากการลงทุน “คริปโทเคอร์เรนซี” สรุปวิธียื่นทางออนไลน์ให้ที่นี่

เข้าสู่ฤดูกาล”ยื่นภาษี”ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2564 ซึ่งผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบภาษีภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 สำหรับในปีนี้กรมสรรพากร ได้ปรับแบบฟอร์มการกรอกเสียภาษีใหม่ให้ชัดเจนขึ้น โดยในส่วนของช่องรายได้อื่นๆ จากเดิมไม่ได้ระบุว่ารายได้จากแหล่งใด แต่ให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง เช่น รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากเงินปันผลหุ้น และอื่นๆ แต่ปีนี้ได้ปรับเพิ่มคือ รายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งคริปโตเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ชัดเจน เนื่องจากขณะนี้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการซื้อขายคริบโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นด้วย การปรับแบบฟอร์มจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีรายได้ทุกคน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามพระราชกําหนด (พ.ร.ก.)การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดอยู่แล้วว่า บุคคลที่มีกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของกำไร ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4) จัดอยู่ในหมวดของการลงทุนแบบเดียวกับ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้จากเงินปันผลดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 ผู้มีรายได้จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษี

ทั้งนี้การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากยื่นเอกสารกระดาษจะยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ส่วนยื่นแบบเสียภาษีทางออนไลน์ จะยื่นได้ภายในวันที่ 8 เมษายนของทุกปี ส่วนในปีนี้จะขยาย ระยะเวลาการยื่นแบบภาษีออกไปหรือไม่นั้น โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายว่าจะให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบภาษี ภงด.ออกไป ดังนั้น ผู้มีรายได้ทุกคนก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีตามวันเวลาที่กำหนดไว้

 

” กรณีผู้ที่มีรายได้หรือกำไรจากการลงทุนในคริปโตเคอรเรนซี แล้วไม่ยื่นภาษีนั้น กรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบได้ ต้องดูความผิดปกติของแต่ละราย ซึ่งขึ้นอยู่กับสรรพากรในแต่ละพื้นที่ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไร” โฆษกกรมสรรพากร ระบุเพิ่มเติม ที่ผ่านมาการยื่นภาษี มาตรา 40(4) มีรายละเอียดย่อยค่อนข้างมาก ประชาชนอาจยังไม่ทราบทั้งหมดว่าต้องยื่นรายได้ในส่วนนี้ พอมีข่าวออกมาอาจจะทำให้เกิดความตื่นตัว ซึ่งทางกรมสรรพากรพยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่ต้องมีภาระย้อนหลัง หากถูกตรวจสอบว่าไม่ได้ยื่น

ขั้นตอนยื่นแบบเสียภาษีทางออนไลน์

เข้าไปที่เว็บไซต์ E-FILING : https://efiling.rd.go.th/ แล้วกดยื่นแบบออนไลน์ : คลิกที่นี่ ล็อกอินแล้วทำตามขั้นตอน

ในหน้า กรอกเงินได้ จะมีหัวข้อ รายได้จากการลงทุน “ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใด ๆ จาก คริปโตเคอร์เรนซี หรือ โทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน (มาตรา 40(4)) คลิก ระบุข้อมูล

กรอกเป็นรายการ ประเภทธุรกิจ (ประเภทของเงินได้) เงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้

 

“ยื่นภาษี”เมื่อมีรายได้จาก”คริปโตเคอร์เรนซี”สรุปวิธียื่นออนไลน์ที่นี่

 

อ้างอิง : E-Filing กรมสรรพากร

admin

Related Posts