EA ส่ง MMR เซ็นเอ็มโอยู “บ.ครอบครัวขนส่ง”

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ส่งบริษัทย่อย “ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช” (MMR) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทาง ในโครงการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบ ฟาก “สมโภชน์ อาหุนัย” ระบุความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาออกแบบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง หวังนำมาใช้เป็นต้นแบบต่อไปในอนาคต

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 บริษัทไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด หรือ MMR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด โดยมี นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการร่วมลงนาม

โดย MMR เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัย และพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในขณะที่บริษัทครอบครัวขนส่ง เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากรมเจ้าท่าในการประกอบธุรกิจเดินเรือโดยสารประจำทางให้บริการผู้โดยสารในคลองแสนแสบ เส้นทางทางน้ำ ตั้งแต่วัดศรีบุญเรือง ผ่านท่าเรือประตูน้ำ จนถึงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยมีประสบการณ์การเดินเรือในคลองแสนแสบมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ทั้งนี้ การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับการเดินทางในคลองแสนแสบ เพื่อศึกษาและพัฒนา ออกแบบระบบควบคุมและขับเคลื่อนเรือโดยสารด้วยพลังงานไฟฟ้า ระบบจัดการพลังงานแบตเตอรี่บนเรือ ระบบพลังงานไฮบริดเพื่อใช้เป็นระบบสำรองพลังงานในการชาร์จแบตเตอรี่ รวมไปถึงระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ในเรือ และสถานีชาร์จแบตเตอรี่บนฝั่งให้สามารถใช้งานในสภาวะการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับเปลี่ยนเรือลำอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นเรือพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการยกระดับพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จของการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

“การที่ MMR และครอบครัวขนส่งมีความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบจะทำให้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้จริง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเรือโดยสารอื่นๆได้อีกในอนาคต ช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทและร่วมฟื้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป” นายสมโภชน์กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

admin

Related Posts