WHA GROUP ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) พร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย WHA Group เป็น 1 ใน 170 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้

ซึ่งเป็นการการันตีความสำเร็จของบริษัทที่ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดี และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ภายใต้การทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 และก้าวสู่การเป็น Tech Company ในอนาคต

“WHA Group พร้อมเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อคว้าโอกาสเหล่านั้นมาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมไทยโดยรวมพร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company ในปี 2024”

admin

Related Posts