“ตลท.” เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ CMO สภาพซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)(CMO) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันอยู่ระดับที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรการขั้นสูงสุด โดย CMO ได้ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ว่า ไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้อาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบก่อน นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ CMO อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) อยู่ที่ 3.38 บาท (ปิด+15.75%/ High +26.71%) มูลค่าการซื้อขายสูงที่ 261 ล้านบาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 2.23 เท่า

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ CMO อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

1.ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ CMO ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2.บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ CMO คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

3.บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ CMO ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

admin

Related Posts