บอร์ด AQUA ไฟเขียวแจก WARRANT ผู้ถือหุ้นฟรี 2:1

บอร์ด ‘AQUA’ ไฟเขียวแจก WARRANT ฟรี 2:1 หลังกำไรไตรมาส 4/64 พุ่ง 280% จากไตรมาสก่อน พร้อมปรับโครงสร้างบริหาร รับยุทธศาสตร์ธุรกิจ เตรียมเปิดตัวเดือนเมษายน

นายฉาย บุนนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีการเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินการสุทธิ 819 ล้านบาท กำไรรวมสุทธิ 165.14 ล้านบาท โดยเฉพาะไตรมาส 4/2564 ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีกำไรสุทธิถึง 107.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 280% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ 79.41 ล้านบาทหรือ 48.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 399.07 ล้านบาท

นายฉาย บุนนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายฉาย บุนนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

​นายฉายกล่าวว่า ผลจากรายได้และผลกำไรที่น่าพอใจนี้ คณะกรรมการบริหารจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย

โดยกำหนดให้ W3 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

 

​นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเป็นธุรกิจ Mega Trend ของโลกในเดือนเมษายนนี้ หลังจาก AQUA จำหน่ายธุรกิจกลุ่มสื่อนอกบ้าน (out of home) ในบริษัทย่อยออกไปให้กับ Plan B ในมูลค่ากว่า 2.9 พันล้านบาท และเตรียมเข้าถือหุ้น Plan B มูลค่ากว่า 606 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากผู้ถือหุ้น Plan B ในเดือนเมษายนเช่นกัน

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการจัดทัพการบริหารงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายใหม่ตามนโยบายข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจึงอนุมัติในการปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงแต่งตั้ง MD นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยี และการลงทุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA มีผลการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะนำทีมบริหารและบริษัทสู่ทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเพื่อการเติบโตที่มั่นคง ชัดเจน ต่อไป

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

admin

Related Posts