สถาบันการเงินของรัฐร่วมช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน หนุนสภาพคล่องผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นยาวนานมากว่า 2 ปี ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันการเงินของรัฐได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้เดิม การเติมสภาพคล่องใหม่ให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูของสถาบันการเงินของรัฐ และการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ประกอบการให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง

รวมถึงการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถือเป็นความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ไปได้ โดยจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย ทั้งช่องทางปกติและช่องทาง Digital ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ และสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ ที่สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์นำมาเสนอให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งยังให้ข้อมูล คำปรึกษา และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนภายหลังจาก COVID-19 จบลง

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุน เสริมสภาพคล่อง SMEs” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และ สสว. ที่มาร่วมให้ข้อมูลแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 300 ราย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

admin

Related Posts