VGI เผยไตรมาส 3 ปี 64/65 ขาดทุน 76 ล้าน เหตุ เคอรี่เอ็กซ็เพลส ลุยแข่งราคา

วีจีไอ ไตรมาส 3 ปี 2564/65 มีรายได้เพิ่มขึ้น 110.2% ที่ 1,429 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ขาดทุนสุทธิที่ 76 ล้านบาท ลดลง 10.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุขาดทุผลการดำเนินงาน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ใช้กลยุทธ์แข่งราคา เพื่อดำรงสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564/65 บริษัทฯ ได้รับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อ
โฆษณานอกบ้านโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทฯ เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวและสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมต่าง ๆ และลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน อันเป็นผลมาจากจำนวนผู้ติคเชื้อที่ลดลงรวมถึงความคืบหน้าค้านการณีตวัคซึนที่เพิ่มขึ้น

สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564/65 ( ณ 31 ธ.ค.64) บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการและการขายเพิ่มขึ้น 110.2% เมื่อเทียบไตรมาส ปี 2563/2564 มาอยู่ที่ 1,429 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบรวมผลการดำเนินงานของบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”)แบบเต็มไตรมาสที่บันทึกภายใต้ธุรกิจการจัดจำหน่าย รวมถึงการเติบโตของผลการดำเนินงานจากกลุ่มแรบบิท ที่ถูกบันทึกภายใต้ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน มีรายได้ลดลง 4.8% YoY มาอยู่ที่ 436 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและอื่นๆ

สื่อโฆษณาในระบบชนส่งมวลชน เพิ่มขึ้น 8.0% YoY มาอยู่ที่ 412 ล้านบาท โดยมีปัจจัยการเพิ่มขึ้นมาจากการเสนอแพ็คเกจโปรโมชั่นสื่อโฆษณาใหม่ ๆ ที่รวมสื่อโฆษณาบนเครือช่ายบีทีเอส และสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าสื่อโฆษณาในอาคาร สำนักงาน และอื่น ๆ มีรายได้ 24 ล้านบาท ลดลง 68.7% YoY โดยหน่วยธุกิจนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสไตล์การทำงาน อันเนื่องมาจากการใช้มาตรการ work-from-home หรือ remote working ของบริษัทในภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีรายได้เพิ่มขึ้น 40.5% YoY มาอยู่ที่ 312 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และ Lead generationภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มแรบบิท

ธุรกิจการจัดจำหน่าย มีรายได้ 681 ล้านบาท โดยในตรมาสนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้ผลการดำเนินงานของ Fanslink แบบเต็มตรมาส ซึ่งเริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นมารายได้อื่นอยู่ที่ 87 ล้านบาท ลดลง 7.5% YoY โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลคลงของเงินปันผสรับ อย่างไรก็ตามการลคลงตังกล่าวถูกชดเชย
ด้วยกำไรจากการชายใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3การควบรวมผลการดำเนินงานของ Fansink ส่งผลให้ตันทุนการบริการและการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 208.0% มาอยู่ที่ 1,105 ล้านบาท

และมีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 77.3% จาก 52.88 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 47.2%เป็น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ขณะเดียวกันค่ใช้ง่ายในการขายและการบริหารอยู่ที่ 367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.9% YoYโดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงจาก 32.4% เป็น 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 119 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผลการคำเนินงานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ใช้กลยุทธ์การแช่งขันด้านราคา เพื่อดำรงสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

จากที่กล่าวไปข้างตันส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่ 76 ล้านบาท ลดลง 1 10.6% YoY และมีอัตราขาดทุนสุทธิ 5.3%

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

admin

Related Posts